AZ EN

SİMPOZİUM

“Muğam aləmi” IV Beynəlxalq musiqişünaslıq simpoziumu

YUNESKO-nun “Ənənəvi Musiqi üzrə Beynəlxalq Şurası”nın (ICTM) iştirakı ilə

12-14 mart, 2015. Bakı, Azərbaycan

“Muğam/Maqam və müasir musiqi yaradıcılığı”

PROQRAM

12 MART, CÜMƏ AXŞAMI

11:00  “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq musiqişünaslıq simpoziumun açılış

mərasimi

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı  (Xaqani küçəsi, 55)

Sədr:

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti

  Akademik Akif Əlizadə

Çıxışlar:

- Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri

Prof. Firəngiz Əlizadə

- Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri

  Əbülfəs Qarayev

- YUNESKO-nun “Ənənəvi Musiqi üzrə Beynəlxalq Şurası” nın (ICTM) Baş katibi

   Prof. Dr. Svanibor Pettan  (Lyublyana/Sloveniya)

Yekün sözü:

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti

  Akademik Akif Əlizadə

13:00-14:00 Fasilə

14:00  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı  (Xaqani küçəsi, 55)

 “Muğam/Maqam: Ənənə və Yenilikçilik” bölməsi

Sədrlər: Prof. Firəngiz Əlizadə, Dr. Suraya Ağayeva (Azərbaycan)

 - Prof. Dr. Svanibor Pettan – ICTM-in Baş Katibi (Sloveniya)

    “Ənənəvi musiqi üzrə Beynəlxalq Şura” (ICTM)Qafqaz və Türkdilli Dünya

14:20

- Prof. Dr. Zemfira Səfərova - AMEA-nın müxbir üzvü, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu         

  (Azərbaycan)

 

Üzeyir Hacıbəylinin ilk muğam operası “Leyli və Məcnun”da ənənə və novatorluq və  dəstgahların nota yazılma problemlərinin təcəssümü

14:40.

- Prof. Dr. Riçard K. Volf – Harvard Universiteti, Kembric. ICTM üzvü (ABŞ)

                          Raqa Alapananın ritmik aspektləri

15:10

- Prof. Dr. Rəna Məmmədova - AMEA-nın müxbir üzvü, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu   

  (Azərbaycan)

                            Azərbaycan muğamının novatorluğu haqqında

15:30

Dr. Aleksander Cumayev - YUNESKO ICTM-in “Maqam” elmi-tədqiqat grupun sədri

   (Özbəkistan)

Özbək musiqiçisi Ari Babaxanovun ifaçılıq sənətində “ənənə” və “yenilikçilik” və

Buxara Şaşmakomun konsepsiyası

15.50

- Dr. Jon O’ Konnell – Kardiff Universiteti. ICTM üzvü ( Birləşmiş Krallıq).

 

Klassik tərz: vocal improvizələrin modal analizi

18:00  Konsert: “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq Festivalı

13 MART, CÜMƏ

10:00  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı  (Xaqani küçəsi, 55)

“Muğam/Maqam: Ənənə və Yenilikçik” bölməsi

Sədr: Dr. Aleksander Cumayev (Özbəkistan)

10:00

-  Araş Mohafez – Paris 10 Universiteti, ICTM üzvü (İran/Fransa)

    Qədim repertuarın yeni yozumu: “Əcəmlər” albomunun yaradılması haqqında

10:20

- Prof. Dr. Sevil Fərhadova – AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)

 

Azərbaycan "xanəndə" ifaçılıq sənəti tarixi keçmişdə və

onun inkişafının müasir meylləri

10:40

- Prof. Dr. Gisa Yanihen – Putra Universiteti, Malayziya. ICTM üzvü (Malayziya/Almaniya)

 

                    Varisan Bintan: Maqam vizual irsdə

11:00

Dr. Aynur Elhan Nayir – Nəcməddin Erbakan Universiteti, Konya (Türkiyə)

Mövləvi və Bəktaşı ayinlərinin təmsil, biçim,Türk maqam və

təsavvuf musiqisi baxımından müqayisəsi: ənənə və  müasir dövr

11:20

- Dr. Anne H. van Oostrum -  Amsterdam Universiteti. ICTM “Maqam” elmi-tədqiqat    

   qrupunun sədr müavini (Niderland)

 

Müasir Misir nay ifaçılğında Maqam və Taqsim

11:40

- Prof. Dr. İradə Köçərli - AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)

   “Şikəstə” – milli musiqi təfəkkürünün ənənəvi təzahür modellərindən biri kimi

12:00

- Dr. Kamilə Dadaşzadə - Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (Azərbaycan)

 

“Şah Xətayi”: istilahdan konseptə qədər

 

13:00-14:00 Fasilə

14:00 

 “Müxtəlif musiqişünaslıq məktəblərində muğam terminologiyası problemi” bölməsi

Sədr: Dr. Suraya Ağayeva (Azərbaycan)

- Prof. Dr. Stefen Blam – Nyu-York Siti Universitetinin maqistratura mərkəzi. ICTM üzvü (ABŞ)

Musiqi nəzəriyyəsinin xüsusi Terminlər vasitəsilə ötürülməsi

14:20

- Dr. Okan Murat Öztürk – Ankara Başkənt Universitetinin Dövlət Konservatoriyası. ICTM üzvü (Türkiyə)

Maqam və mod fikirlərində “melodik hərəkət” anlayışının yeri

14:40

- Prof. Dr. Mahmut Gettat – Tunis Universiteti.  ICTM üzvü. (Tunis)

 

Ərəb ənənəvi musiqisində notlaşdırılma və terminologiya

15:00

- Prof. Dr. Abudusaimi Abudurehehman – Sintszyan İncəsənət Universiteti, Uyğur Muxtar Rayonu/Çin

- Prof.Dr. Geniçi Tsuge – Tokio İncəsənət Universiteti (Yaponiya).

 

Uyğur muqam terminologiyası və onun diğər muğam məktəblərinin

terminologiyası ilə müqayisəsi

15:20

- Olga Frayonova - Böyük Rusiya Ensiklopediyasının Musiqi Redaksiyasının müdiri. Moskva (Rusiya)

Muğam terminologiyası: kənardan baxış

15:40 

- Dr. Əfsanə  Babayeva - АМЕА-nın  Memarlıq  və  İncəsənət  İnstitutu (Azərbaycan)

         Muğam  və  islam dini  mərasim  sisteminin terminoloji əlaqələri

16:00  Müzakirə

18:00  Konsert: “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq Festivalı

13 MART CÜMƏ

10:00  Bəstəkarlar İttfaqının Konfrans Zalı (Xaqani küçəsi, 55)

 “Muğam müasir bəstəkarların yaradıcılığında” bölməsi

Sədr: Prof. Dr. Zemfira Qafarova  (Azərbaycan)

10:00

- Prof. Dr. Cəmilə Həsənova – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)

 

Dəstgah formasının müxtəlif təfsirləri

(Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı timsalında)

10:20

- Dr.Yavər Neymətli –  AzTV və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (Azərbaycan)

Azərbaycan bəstəkarlarının kvartet musiqisində muğam-məqam

təfəkkürünün müasir bəstəkarlıq texnikaları ilə sintezi

10:40

- Humay Fərəcova – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)

 

Muğam janrı Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığında

(S.Fərəcovun “Xətai” simfoniya-dastanı nümunəsində)

 

11:00

“Muğam/Maqam: Ənənə və Yenilikçilik” bölməsi

--Dr.Telman Qəniyev – Azərbaycan Milli Konservatoriyası

- Dr.Afaq Qəniyeva – Sumqayıt Musiqi Kolleci (Azərbaycan)

            Təsniflərin notlaşdırılması və   məqam xüsusiyyətləri

11:20.

- Dr. Səadət Təhmirazqızı - Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz (Azərbaycan)

Ənənə və novatorluq istiqamətində ustad xanəndə

Əlibaba Məmmədovun yaradıcılıq xüsusiyyətləri

11:40

- Prof. Ramiz Quliyev - Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

- Əyyub Quliyev – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

                       Muğam ifaçılığında ənənə və novatorluq

14 MART, ŞƏNBƏ

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Ü. Hacıbəyli adına Konsert zalı

“Muğam dəstgahların notlaşdırılması problemi” və

“Muğam/Maqam: Ənənə və Yenilikçilik” bölmələri

Sədr: Dr. Okan Murat Öztürk (Türkiyə)

10:00

- Dr. Dorofeyev Dmitri - Voronej Dövlət Universiteti (Rusiya)

“Neytral intervalların” maqam musiqisində tarixi: matematik aspekt

10:20

- İmina Əliyeva – Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)

Azərbaycan məqamlarının intonasiya sistemi (koqnitiv yanaşma)

10:40

- Prof. Dr. Ceyran Mahmudova - Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)

Azərbaycanda müasir dövrdə muğam sənətinin inkişafinda

 televiziya muğam müsabiqələrinin rolu

11:15

Əbdülqadir Marağai (1353-1435) və onun musiqi-nəzəri irsi:

Muğam/Maqam tarixinin önəmli tədqiqat mənbəsi

Panel. Sədr: Dr. Okan Murat Öztürk (Turkey)

Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti muzeyinin nəzdində “Qədim musiqi alətləri” ansamblının konserti. Bədii rəhbər – Əməkdar incəsənət xadimi Munis Şərifov

11:30.

- Dr. Suraya Ağayeva – AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. ICTM  üzvü (Azərbaycan)

Əbdülqadir Marağai - Azərbaycan musiqi sənəti və Türk xalqlarının mədəniyyət tarixinin tədqiqatı məsələsinə dair.

11:50

- Dr. Gültəkin Şamilli – Dövlət Sənətşünaslıq institutu, Moskva. ICTM üzvü (Rusiya)

              Başlangıca gayıdarkən: Əbdülqadir Mərağinin “Şərh-i Ədvar” risaləsi

12:10

- Dr. Aleksander Cumayev –  ICTM “Maqam” elmi-tədqiqat qrupun sədri (Özbəkistan)

Əbdülqadir Maraği və Mərkəzi Asiyanın musiqi elmi:

elmi biliklərin varisiliyi məsələsinə dair

13:14 Fasilə

14:00-15:00 Dəyirmi masa, simpoziumun yekun müzakirəsi

Sədrlər: Prof. Firəngiz Əlizadə - “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq Festivalın bədii rəhbəri (Azərbaycan)

Dr. Suraya Ağayeva –“Muğam aləmi” IV Beynəlxalq musiqişünaslıq simpoziumun elmi rəhbəri (Azərbaycan)

18:00  Konsert: “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq Festivalı